Podmínky ochrany osobních údajů společnosti Vorwerk

Těší nás, že jste navštívili naše internetové stránky. Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velice důležitá. Společnost Vorwerk zpracovává osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 („GDPR“).

V následujícím textu Vás podrobně informujeme o nakládání s Vašimi osobními údaji v souvislosti s Vaší návštěvou našich internetových stránek www.vorwerk.cz, kobold.vorwerk.cz a thermomix.vorwerk.cz („Internetové stránky“), nákupem v našich internetových obchodech Kobold a Thermomix („E-shop“), příp. v dalších případech, kdy jste nám poskytl/a své osobní údaje prostřednictvím příslušných formulářů (dále jen „Podmínky“).

Tyto Podmínky neupravují podmínky práce se soubory cookies. Informace o tom, jaké cookies využíváme na našich internetových stránkách a jak s nimi pracujeme, naleznete zde.<br/>

1) Provozovatel internetových stránek a správce osobních údajů

Provozovatelem Internetových stránek, E-shopu a zároveň správcem osobních údajů je společnost Vorwerk CS k.s., se sídlem Pod Pekařkou 107/1, Praha 4 - Podolí, IČO: 64572021, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 16268 („my“ nebo „naše společnost“).

2) Použití polohových údajů ke zjišťování prodejen ve Vašem okolí

Pokud nám prostřednictvím formuláře  pro vyhledávání zákaznických center naší společnosti dobrovolně sdělíte své poštovní směrovací číslo či adresu, nebo pokud kliknete na tlačítko „Použít moji aktuální polohu“ a aktivujete na svém přístroji funkci určování polohy, abychom získali přístup k GPS funkcím Vašeho zařízení, použijeme získané údaje k poskytování informací o kamenných prodejnách ve Vašem okolí. Tyto údaje nebudou použity k žádným jiným účelům, ani nebudou dále uchovávány.

3) Jaké osobní údaje a proč zpracováváme?

a) Nákup zboží v E-shopu

Naše společnost zpracovává v souvislosti s Vaším nákupem nebo poptávkou našeho zboží nebo služeb v E-shopu některé osobní údaje. Těmito údaji jsou zejména jméno, příjmení, poštovní a e-mailové adresy, tel. čísla, zákaznické číslo, číslo objednávky, zboží, prodejní cena apod. Osobní údaje zpracováváme za účelem vyřízení Vašeho nákupu, následné péče a zkvalitňování služeb pro zákazníky, servisu, reklamace apod. Vaše osobní údaje mohou být za uvedenými účely předány našim pověřeným smluvním partnerům (zpracovatelům), a to zejména přepravním a zasilatelským společnostem, obchodním zástupcům nebo marketingovým agenturám. Na vyžádání Vám poskytneme seznam všech těchto smluvních partnerů, kterým jsou Vaše osobní údaje předávány.

Pro účely zkvalitňování služeb a péče zákazníkům mohou být Vaše osobní údaje dále sdíleny s naší mateřskou společností, Vorwerk International Strecker & Co., Wolleraustrasse 11A, CH-8807 Freienbach, Švýcarsko („Vorwerk International“).


Ačkoli poskytnutí Vašich osobních údajů pro tyto účely je zcela dobrovolné, bez jejich poskytnutí nemůžeme Vaši objednávku zboží nebo služeb realizovat. Současně nám také zákon dovoluje, nebo ukládá následnou povinnost uchovávat některé Vaše osobní údaje (např. uchovávání dat pro účetní a daňové účely, či pro uplatnění právních nároků).


Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze po dobu nezbytně nutnou, nejdéle však po dobu 10 let od jejich poskytnutí. Zajistíme, že po celou dobu zpracovávání a uchovávání budou Vaše osobní údaje zabezpečeny proti úniku nebo neoprávněným zásahům a nebudou zpřístupněny neoprávněným osobám.

Zpracovávání osobních údajů pro marketingové účely (zasílání nabídek zboží a služeb a dalších obchodních sdělení)

Naše společnost má oprávněný zájem, tedy je dle zákona oprávněna, rovněž v přiměřené míře zpracovávat Vaše osobní údaje získané v souvislosti s Vaším nákupem zboží za účelem přímého marketingu, tj. zasílání obchodních sdělení informujících o naší činnosti a službách. Mezi obchodní sdělení patří zejména reklamní a propagační sdělení (např. informace o akčních nabídkách, slevách, pozvánky na zajímavé akce, veletrhy či dny otevřených dveří) a zasílání nabídek našich výrobků a služeb. Pro uvedené účely využíváme Vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, poštovní adresy, resp. e-mailové adresy a tel. čísla, přehled zboží, objednávek a informace o využívání služeb zákazníkům.

Obchodní sdělení mohou být zasílána přímo námi, nebo prostřednictvím pověřených smluvních partnerů (zpracovatelů). Protože chceme cílit naše obchodní sdělení tak, aby odpovídala Vašim zájmům a preferencím, vyhodnocujeme pro tyto účely údaje o Vašich nákupech zboží a účastech na našich akcích.

Pokud si nepřejete být kontaktováni za účelem přímého marketingu, máte možnost vyjádřit tuto preferenci (tzv. námitka) pomocí zaškrtávacího pole umístěného u příslušného formuláře objednávky, případně nás můžete kdykoli kontaktovat (viz dále v sekci Co byste dále měli vědět o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů). V případě sdělení zasílaných prostřednictvím e-mailu se z odběru marketingových sdělení (newsletterů) můžete také kdykoli odhlásit kliknutím na příslušný odkaz umístěný na konci, ve spodní části příslušného sdělení. 

b) Přihlášení k odběru newsletterů

Pokud se prostřednictvím k tomu určeného formuláře, nebo zaškrtnutím příslušného pole pod kontaktním formulářem přihlásíte k odběru našeho elektronického newsletteru, použijeme Vámi uvedenou e-mailovou adresu k pravidelnému zasílání našeho newsletteru. Tato sdělení mohou být zasílána přímo námi, nebo prostřednictvím pověřených smluvních partnerů.

Zpracování Vašich osobních údajů (e-mailové adresy) je v tomto případě podmíněno udělením Vašeho souhlasu, o který jste požádáni před odesláním příslušného formuláře a jímž zároveň potvrzujete, že jste se seznámil s těmito Podmínkami
. Souhlas je udělován na dobu 3 let, nebude-li odvolán.

Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro tyto účely můžete kdykoli odvolat (viz dále v sekci Co byste dále měli vědět o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů). Odběr newsletteru je možné také kdykoli zrušit kliknutím na odkaz, který je pro tento účel k dispozici ve spodní části každého newsletteru.

c) Vyřizování dotazů nebo žádostí (kontaktní formuláře)

Na našich internetových stránkách jsou k dispozici speciální elektronické formuláře pro vyřízení Vašich žádostí, reklamací či jiných požadavků. Osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím daného formuláře, zpracováváme pouze za účelem vyřízení Vašeho požadavku. Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu nutnou k vyřízení tohoto požadavku a následně pouze pokud je to z povahy věci nutné, např. pro účely ochrany právních zájmů, vymáhání právních nároků, nebo za účelem splnění zákonných povinností (např. daňové a účetní předpisy).

4) Co byste dále měli vědět o Vašich právech ve vztahu k ochraně osobních údajů – práva subjektu údajů dle čl. 15 – 21 GDPR.

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na uděleném souhlasu, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat. Toto odvolání můžete provést kdykoli a zdarma, a to buď dopisem zaslaným na adresu naší společnosti, nebo e-mailem doručeným na adresu [email protected] Odvolání Vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování Vašich osobních údajů, které se uskutečnilo před takovým odvoláním.

Můžete kdykoli vznést námitku proti konkrétnímu způsobu zpracování Vašich osobních údajů, zejména pokud jde o zpracování osobních údajů pro marketingové účely. Můžete se na nás také kdykoli obrátit se žádostí o informace či vysvětlení ke zpracovávání Vašich osobních údajů (zejm. rozsah, kategorii, účel, povahu, příjemce a dobu zpracovávání) a požadovat k nim přístup. Máte právo požadovat od nás opravu nesprávných nebo nepřesných údajů, nebo dle okolností jejich likvidaci nebo výmaz nebo omezení jejich zpracovávání; máte právo na přenositelnost osobních údajů v rozsahu stanoveném právními předpisy. Tato práva můžete uplatnit zdarma prostřednictvím zaslání Vaší žádosti nebo námitky, a to buď dopisem zaslaným na adresu správce, nebo e-mailem doručeným na adresu [email protected] Máte právo podat stížnost nebo podnět k Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) pro případ, že máte podezření, že vaše práva na ochranu osobních údajů byla porušena.

Ve vztahu ke společnosti Vorwerk International v roli správce osobních údajů máte stejná práva a záruky jako v případě naší společnosti.

5) Kontaktuje nás

V případě jakýchkoliv dotazů či požadavků na informace nebo vysvětlení týkajících se ochrany osobních údajů kontaktujte našeho Specialistu ochrany osobních údajů (Data Protection Officer) na e-mailu: [email protected], popř. poštou na adrese VORWERK CS k.s., Pod Pekařkou 1/107, 147 00 Praha 4.

Ve vztahu k Vorwerk International se můžete se svými požadavky obracet na: dpo(at)vorwerk.ch, případně poštou na adrese: Vorwerk International Strecker & Co., Wolleraustrasse 11A, CH-8807 Freienbach, Švýcarsko.

Zaškrtnutím příslušného políčka, k němuž jste vyzváni před odesláním příslušné objednávky nebo formuláře s osobními údaji potvrzujete, že jste se seznámil s těmito Podmínkami ochrany osobních údajů a že jste všem zde uvedeným informacím porozuměl. Zároveň prohlašujete, že případné udělené souhlasy se zpracováváním osobních údajů činíte na základě svobodného a informovaného rozhodnutí.

Znění platné od 1. 11. 2018