Energetické štítky pro vysavače Kobold

Klasifikace energetických štítků ke stažení

Zde si můžete stáhnout klasifikaci energetických štítků pro sestavy vysavače VK150 ve formátu PDF.

Kombinace vysavače Kobold VK150 s elektrickým kartáčem EB370

Kombinace vysavače Kobold VK150 s nástavcem na pevné podlahy HD50

Evropská unie od 1. 9. 2014 zavedla povinnost označovat energetickými štítky mimo dalších domácích spotřebičů i vysavače. Co tato změna znamená pro výrobce a prodejce? A jaké možnosti z toho plynou pro zákazníky?

Nový energetický štítek EU je závazný pro celou Evropskou unii od 1. září 2014. Cílem Evropské komise je umožnit spotřebitelům, aby získali lepší přehled o spotřebě a jmenovitém příkonu vysavačů, a tím podpořit prodej energeticky úsporných výrobků a kvalitnější informační servis pro zákazníky na všech evropských trzích. V zásadě se tak má snížit energetická spotřeba domácností. Dle nové legislativy proto budou muset být všechny vysavače vyrobené a distribuované po 1. 9. 2014 označeny energetickým štítkem a zároveň bude ukončena výroba vysavačů s výkonem nad 1 600 wattů.

Ochranná známka dodavatele a identifikační značka modelTyto dvě hodnoty odlišují jak jednotlivé výrobce, tak konkrétní model vysavače od ostatních modelů se stejnou ochrannou známkou.

Třída energetické účinnostiTřída energetické účinnosti je nejviditelnější hodnotou na štítku, kterou naleznete v jeho horní části. Její stupnice je rozdělena od nejvyšší třídy A po nejnižší třídu G. Přes dominantní postavení tohoto ukazatele nelze energetickou třídu považovat při nákupu vysavače za hlavní vodítko pro jeho výběr, protože ve skutečnosti neuvádí, jak účinně ve skutečnosti vysavač vysává. Vysavač, který je zařazený ve třídě A s výkonem 850 W, tak může vysávat velmi dobře, ale může také dosahovat značně neuspokojivých výsledků.

Průměrná roční spotřeba energie
Jedná se o průměrnou hodnotu změřenou na stanoveném standardu v podobě plochy 87 m2 vysávaných 50krát ročně. Spotřeba se udává v kWh a může dosáhnout maximálně 62 kWh.

Konkrétní hodnota pro úklid konkrétní domácnosti tak závisí na potřebách
i velikosti dané domácnosti.

Třída emisí prachu
Hodnota emisí prachu vyjadřuje míru čistoty vzduchu, který z vysavače vychází zpět do místnosti, a také se měří na stupnici od A po G, přičemž hodnota A je opět nejlepší. Této hodnotě by měli věnovat velkou pozornost především lidé trpící alergiemi či dýchacími problémy (např. astmatem), protože ukazuje, zda nečistoty, jako jsou pyl, jemný prach, výkaly roztočů i ostatní malé částečky, zůstávají bezpečně uzavřené uvnitř filtračního systému vysavače.

Třída účinnosti čištění koberců a pevných podlah
Ve spodní části štítku jsou uvedeny informace o účinnosti vysávání, které by se pro spotřebitele měly stát hlavním kritériem při výběru vysavače. Účinnost vysávání totiž určuje, jak dobře vysavač vysává prach. Třída účinnosti je také vymezena stupnicí od A do G a její hodnota se udává zvlášť pro tvrdé povrchy, (parkety, dlažba, dřevěné podlahy atd.) a zvlášť pro koberce. Tyto hodnoty proto mohou nabývat důležitosti na základě vybavení vašeho bytu či domu. Aby bylo možné dosáhnout dobrých výsledků čištění při nízkém výkonu spotřebiče, je potřeba důmyslného systému, který zajistí maximální průtok vzduchu a silný výkon jednotlivých nástavců, energeticky účinných technologií motoru a kvalitního příslušenství (např. nástavec na pevné podlahy HD50).

Hladina hluku
Pro mnoho lidí je nízká provozní hlučnost spotřebičů jedním z důležitých kritérií, podle kterých se rozhodují o nákupu, a vysavače v tomto směru samozřejmě nejsou žádnou výjimkou. Hladina hluku vysavače je na energetickém štítku vyjádřena v decibelech (dB). Hlučnost dvou různých modelů vysavačů se může lišit o 10, nebo dokonce až o 20 decibelů. Pokud jeden vysavač vydává při provozu hluk 60 dB a jiný 80 dB, je to stejné jako rozdíl mezi hlasitostí tiché konverzace a hlasitostí rušné dálnice na vzdálenost 10 metrů.